Muzeum Rolnictwa w Szreniawie


PROGRAM:

 1. zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie (Ekspozycje Muzeum zlokalizowane są na terenie 10 hektarów obejmujących fragment dawnego parku dworskiego i gospodarstwa folwarcznego w Szreniawie z zabytkowymi budynkami gospodarczymi, na terenie folwarku usytuowana jest m.in. ekspozycja prezentująca żywe zwierzęta – koniki polskie, owce, kozy alpejskie, woły rasy simentalskiej, kury starych ras i odmian oraz króliki).
 2. warsztaty edukacyjne: tematyka do wyboru np.
 • Od ziarenka do bochenka (uczestnicy zajęć mają możliwość poznania tradycyjnego sposobu powstawania chleba – począwszy od przemiału ziarna po gotowy bochenek wypieczony w tradycyjnych piecach wiejskich. Niewątpliwą atrakcją zajęć jest własnoręczny przemiał ziarna na modelach żaren)
 • Ene, due, rabe…” – tradycyjne gry i zabawy (zabawy ludowe, w tym tradycyjne zabawki, posiadają wielowiekową tradycję, współcześnie często nieznaną. Celem lekcji jest interaktywne zaprezentowanie bogatego zbioru gier i zabaw, które mogą stanowić alternatywę dla nowoczesnych zabawek i gier komputerowych)
 • Zwierzęta gospodarskie (Celem lekcji jest poznanie gatunków i ras zwierząt gospodarskich, które tradycyjnie użytkowane były w gospodarstwach wiejskich. Dzieci zdobędą umiejętność pozyskiwania produktów od zwierząt np. udój mleka oraz jego przetwarzania za pomocą tradycyjnego sprzętu gospodarstwa domowego – wyrób masła)
 • W wiejskiej zagrodzie (tematem zajęć jest życie codzienne ludności wiejskiej z początku XX wieku, jej codzienne zajęcia i zwyczaje. W specjalnie w tym celu wybudowanej drewnianej zagrodzie chłopskiej z typowym ówczesnym wyposażeniem zaprezentowane zostaną takie prace jak: wyrób masła w kierzynkach, młócenie zboża cepami, mielenie ziarna w żarnach i stępach, prace pielęgnacyjne
  w ogródku)
 • Po szerokiej drodze. Dzieje transportu wiejskiego (tematem lekcji są dzieje transportu wiejskiego na ziemiach polskich, począwszy od transportu ręcznego (kije, nosidła, rezginie do siana i słomy) poprzez transport wodny do kołowego – zaprzęgowego z uwzględnieniem wozów specjalnych (np. wóz strażacki, handlarka do przewozu zwierząt). Atrakcją lekcji jest przejażdżka wagonetką konną)
 • O ziołach i ich mocy (Zajęcia mają charakter praktyczny i prowadzone są w ogródku zielarskim. Odbywają się od maja do października. Dzieci zapoznają się z historią uprawy ziół, ziołolecznictwem, fitoterapią. W programie zajęć przewidziano naukę pozyskiwania ziół, ich przechowywania, a przede wszystkim rozpoznawania)
 • W świecie wycinanek (Lekcja ma charakter teoretyczno-praktyczny. Po wstępnej pogadance o historii wycinanki ludowej i jej regionalizacji uczestnicy samodzielnie wykonują określony typ wycinanki pod kierunkiem pracownika Muzeum)

CENA:

ustalana indywidualnie w zależności od ilości osób oraz miasta wyjazdu


WSTECZ