Promocje


PROMOCJE STAŁE:

Stałym klientom oferujemy bezterminowe zniżki w stałej wysokości na wszystkie wycieczki:

Warunki:

 1. Osobom, które skorzystały z naszych wycieczek od 3-5 razy przysługuje dodatkowa zniżka w wysokości 2% od ceny regularnej na wszystkie wycieczki.
 2. Osobom, które skorzystały z naszych wycieczek co najmniej 6 razy przysługuje zniżka w wysokości 5% od ceny regularnej na wszystkie wycieczki.
 3. Informację o przysługującej zniżce należy zgłosić przed podpisaniem umowy.

Zniżki dla stałych klientów łączą się ze zniżkami oferowanymi w ramach poniższych kart zniżkowych


Honorujemy poniższe karty zniżkowe na wycieczki krajowe:

Aleksandrowska Karta Seniora

Aleksandrowska Karta Seniora

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Kaliska Karta Seniora

Kaliska Karta Seniora

 • 10% na wszystkie wycieczki krajowe jednodniowe*
 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe kilkudniowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Karta Pabianiczanina

Karta Pabianiczanina

Karta Pabianiczanina

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego

Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego

Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego

 • 10% na wszystkie wycieczki krajowe jednodniowe*
 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe kilkudniowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Karta Dużej Rodziny - zniżki

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Konstantynowska Karta Seniora

Konstantynowska Karta Seniora

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Miejska Karta Seniora

Miejska Karta Seniora

Miejska Karta Seniora

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Pabianicka Karta Seniora

Pabianicka Karta Seniora

Pabianicka Karta Seniora

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Taniej z migawką

Taniej z migawką

Taniej z migawką

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Zgierska Karta Seniora

Zgierska Karta Seniora

 • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)


Promocje nie łączą się.