Promocje


PROMOCJE STAŁE:

Stałym klientom oferujemy bezterminowe zniżki w stałej wysokości na wszystkie wycieczki:

Warunki:

  1. Osobom, które skorzystały z naszych wycieczek od 3-5 razy przysługuje dodatkowa zniżka w wysokości 2% od ceny regularnej na wszystkie wycieczki.
  2. Osobom, które skorzystały z naszych wycieczek co najmniej 6 razy przysługuje zniżka w wysokości 5% od ceny regularnej na wszystkie wycieczki.
  3. Informację o przysługującej zniżce należy zgłosić przed podpisaniem umowy.

Zniżki dla stałych klientów łączą się ze zniżkami oferowanymi w ramach poniższych kart zniżkowych


Honorujemy poniższe karty zniżkowe na wycieczki krajowe:

Karta Pabianiczanina

Karta Pabianiczanina

Karta Pabianiczanina

  • 5% na wszystkie wycieczki krajowe*

(wymagane okazanie dowodu osobistego)