Zamek w Czersku


PROGRAM:

  • zwiedzanie zamku połączone z opowieścią o przeszłości zamku (relikty kościoła św. Piotra, prace archeologiczne, pochówek normański z XII w., najazdy litewskie, czasy rozbicia dzielnicowego, możni więźniowie, zamek gotycki, przeniesienie stolicy Mazowsza do Warszawy, wiano królowej Bony, Potop szwedzki i zniszczenie Czerska, próby odbudowy, pod zaborami) – stosownie do wieku i zainteresowań uczestników
  • gra zamkowa: KTO TU BYWAŁ – samodzielna praca uczniów na terenie zamku z kartami prac. Polega na zwiedzaniu zamku szukając historycznych postaci, które w ciągu wieków przebywały na czerskim grodzie a potem. Wskazówki odczytane ze specjalnej karty gry poprowadzą po zamku i pomogą odkryć, co łączyło
    z Czerskiem znane z historii osoby – zamku,
  • quest NA TROPACH ŚREDNIOWIECZNEGO CZERSKA – wyprawa na terenie Czerska, samodzielna praca z kartami pracy. Najpierw była tu osada, potem znaczny gród z podgrodziem.
    W XIII wieku, zanim na miejscu grodu wymurowano gotycki zamek, podgrodzie stało się miastem. I choć nie przetrwały zniszczone w czasie wojen i najazdów dawne miejskie zabudowania, to zachował się zabytkowy, średniowieczny układ miejski. Można go poznać wyruszając na trasę questu na tropach średniowiecznego Czerska. Dzięki wskazówkom zawartym na specjalnej karcie, każdy może powędrować drogami, którymi ludzie chodzili w Czersku już w średniowieczu i odszukać ślady dawnej świetności książęcego miasta. Questing to zwiedzanie bez przewodnika, samodzielne odkrywanie własnego dziedzictwa kulturowego, zabawa terenowa w tropienie przeszłości – świetna rozrywka dla wszystkich,
  • grill/ognisko.

CENA:

ustalana indywidualnie w zależności od ilości osób oraz miasta wyjazdu


WSTECZ